Fabrikken historie Lillehammer
Historien til en gammel møbelfabrikk

Fabrikken holder til i det tidligere industriområdet på Busmoen, i lokaler som fram til 1971 huset Steen og Strøm møbelfabrikk med ca. 100 arbeidere og produksjon av designmøbler.

Huset og historien var som skapt for det nye næringssenteret for kreative virksomheter som ble etablert her med 20 leietakere i 2005. Godt hjulpet av 15 aksjonærer, fødselshjelp fra det offentlige og med mye entusiasme og pågangsmot fra leietakere og daglig leder ble første byggetrinn realisert. Siden har det kommet flere byggetrinn til, mange nye aksjonærer og langt over hundre virksomheter har holdt hus på Fabrikken gjennom 19 år.

Fabrikken byggetrinn 1
Fabrikken byggetrinn 2
Fabrikken byggetrinn 3
Fabrikken byggetrinn 4
Fabrikken byggetrinn 5
Fabrikken anno 2020
Fabrikken i dag

Fabrikken huser i dag ca. 30 virksomheter og ca. 60 folk har sitt daglige arbeid her. Fabrikken har mange venner og samarbeidspartnere, 90 aksjonærer (bedrifter, kommunen og privatpersoner) og 1200 kvm lokaler.

I dag er vi et mangfold av bedrifter som driver med design, arrangement, markedsføring, kunst, håndverk, musikk – for å nevne noe. Vi er en næringsaktør i regionen, vi er et åpent hus for publikum og vi er et senter for kunnskap om kulturnæringer og det å drive småbedrifter.