Om Fabrikken

Fabrikken i Lillehammer er et arbeidsmiljø til inspirasjon og utvikling for småbedrifter, frilansere og satelittkontor. Fabrikken er et kompetansemiljø med kunnskap om oppstart og drift av småbedrifter, særlig innen kreative næringer. Og Fabrikken er et åpent hus som tilbyr unike produkt, tjenester og opplevelser.

Fabrikken historie Lillehammer