Vi samarbeider med: 

Visit LHMR logo

... fordi vi er en synlig attraksjon og kulturarena i regionen.

LHMR sentrum logo

... fordi vi er med på det som skjer her i byen.

LHMR Næringsforening logo

... fordi vil bidra i næringslivet her.

LilleRep logo

... fordi vi heier på reparasjon og ombruk.

Employ logo

... fordi vi oppfordrer til trygghet og samdrift for selvstendige.

Kunstgjodsel logo

... fordi vi vil styrke kulturarbeidernes inntekt.

Coworking Norge logo

... fordi vi vil ha kollegaer i hele landet.