Høsten 2023 var vi så heldige å kunne tilby arbeidsrom til Luuk Steenbeeke, 22 år gammel filmstudent fra Nederland, som hadde et utvekslingsopphold på Høgskolen i Innlandet. Han kvitterte med å lage en nydelig film om håndverkere våre - Craftsmen.