Kreativ kompetanse paafyll Fabrikken Lillehammer
Næringspåfyll

Fabrikken er et kompetansesenter som jobber for å utvikle kreative og kulturelle næringer. 

Vi tilbyr veiledning av enkeltbedrifter basert på bransjekunnskap og bedriftenes behov, i samarbeid med våre samarbeidspartner. Vi arrangerer kurs, seminarer og workshops for bedrifter og andre aktører lokalt og regionalt. Vi legger til rette for faglige og sosiale møteplasser og nettverk. Vi deler vår kunnskap om samlokalisering og coworking regionalt, nasjonalt og internasjonalt.