Blüthner 97869 – 100 år i Lillehammer

Pianostemmer Johnny Libakken driver Lillehammer Pianoverksted. Han kom over et flygel som hadde levd sitt liv rundt om i Lillehammer i nærmere 100 år. Om dette flygelet – Bluthner med 'fødselsnr' 97869– hadde kunnet snakke, hadde det hatt mye å fortelle. Johnny begynte å samle historie og bilder sammen med journalist Live Sætre. Fotograf og ex-Fabrikkarbeider Egil Sorgendal laget bilder av det flotte instrumentet. Laura van As i Vakker Design tenkte på ideen om å lage bok og fabrikksjefen Torhild Andersen ble redaktør. Fabrikken ble eget forlag og en praktbok ble klar til 100-års-jubileet. Bjørn Løken (KREKO) og ex-Fabrikkarbeider Anne Mari Skjærvik stelte til stor jubileumsforestilling i Maihaugsalen med både Kjetil Bjørnstad og lokale artister på scena. 

Johnny Libakken Torhild Andersen Laura van As Bjørn A. Løken
Anne Mari Skjærvik
Egil Sorgendal