Thea K Eriksen 2

ViktigVoksen // Thea K. Eriksen

Thea K. Eriksen

Pedagogisk veiledning // Singer/songwriter

VIKTIGVOKSEN
Pedagogisk veiledning til voksne som vil: 
• forstå mer av ungdomstida
• finne balansen mellom ungdommens behov, rettigheter og selvstendighet
• bryte dårlige mønstre og være en trygg og viktig voksen
• lære nye teknikker og tankemønstre for å løse konflikter som oppstår

THEA K. ERIKSEN SINGER/SONGWRITER
• Har gitt ut tre album
• Gir sangundervisning - enkelttimer og grupper
• Synger på større eventer - konserter/inspirasjonsforedrag
• Synger på viktige dager - bryllup, konfirmasjon, bursdag og begravelser

+47 992 269 91
thea@theaeriksen.no

ViktigVoksen