Anne Lise Olsen

Norsk Amatørteaterforbund

Anne Lise Olsen

Landsdekkende medlemsorganisasjon for amatørteaterlag

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en nasjonal, landsdekkende teaterorganisasjon, stiftet i 1945. Vi organiserer lag med teateraktivitet. NATF skal stimulere til lokal aktivitet og kompetanseheving, og skal bidra til å skape nasjonale og regionale arenaer for utvikling av amatørteaterfeltet og virke som bindeledd mellom lagene og de sentrale myndigheter. Vår visjon er å ta leken på alvor og å finne alvoret i leken. Vårt motto er galskap, faenskap og lidenskap. NATF arbeider for å synliggjøre bærekraft i amatørteater ved å skape arenaer for fellesskap og tilhørighet som styrker lokalsamfunn på tvers av generasjoner, kulturer, kjønn og seksuell legning. Amatørteater er et lavterskeltilbud hvor det er plass til alle uavhengig av inntekt, samfunnslag og etnisitet.

+47 970 30 3072
natf@natf.no

Logo NATF