Johnny Libakken // Lillehammer Pianoverksted

Johnny Libakken // Lillehammer Pianoverksted

Stemming og reparasjon av piano og flygel

Lillehammer Pianoverksted driver av Johnny Libakken, som er autorisert pianostemmer og reparatør. Han som tilbyr stemming av piano og flygler og rykker ut til hele Gudbrandsdalen og Lillehammers øvrige omegn. Lillehammer Pianoverksted har base på Fabrikken, og hit hentes pianoer inn til reparasjon og bringes ut igjen.

Her selges også brukte og nye instrumenter. Alle instrumenter selges med 5 års garanti.

Nettside:
www.lillehammer-pianoverksted.no

Epost:
libakken@online.no

Telefon:
+47 90 97 26 21

Dato

12. april 2018

Bransje

KonsulenttjenesterSAMARBEIDSPARTNERE:

ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope defZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def

FooterLogo  © 2018 // Utvikling: Webio // Design: Vakker Design