Roger Myhren // Fabrikken AS

Roger Myhren // Fabrikken AS

Vaktmester // Handyman

Fabrikken AS leier ut kontorer, atelier og verksteder til småbedrifter og til arbeidsmiljø, samarbeid og synergi og kompetanseutvikling for bedriftene. Med vårt mangfold av bedrifter er vi også en åpen møteplass for publikum med tilbud om opplevelser og handel i en unik atmosfære.

Roger Myhren er vaktmester og handyman på Fabrikken og utfører mulige og umulige oppdrag.

Fabrikken kontor ansatte:
Torhild Andersen
Roger Myhren
Alf Moldal

Dato

10. april 2018

Bransje

Opplevelser, KonsulenttjenesterSAMARBEIDSPARTNERE:

ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope defZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def

FooterLogo  © 2018 // Utvikling: Webio // Design: Vakker Design