Andreas Bolton Seielstad // Vangen & Plotz AS

Andreas Bolton Seielstad // Vangen & Plotz AS

Innhold og Markedsføring // SEO og analyse // Digitale Løsninger // Strategi og rådgivning

Konsulentselskap, digitalbyrå, IT-selskap eller teknologibedrift er alle gode betegnelser på hva Vangen & Plotz er. For oss handler det om å definere oss ut fra hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer. Vi mener at det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi. Derfor er vår visjon - Vi skaper sammen.

Vangen & Plotz består av erfarne forretningsutviklere, systemutviklere, driftspersonell, interaksjonsdesignere, digitale rådgivere, markedsførere, prosjektledere og innholdsprodusenter.

Hovedkontoret ligger ytterst på Espern-tomta i Hamar, helt ned til Mjøsa, hvor vi er samlokalisert med Ferskvann reklamebyrå. Vi har også et hyggelig avdelingskontor på Fabrikken i Lillehammer.

Vi jobber nasjonalt, med store og små kunder innenfor primærnæring, industri, tjenesteytende næring, fylkeskommuner, skolesektor og lag/foreninger.

vangenplotz blue 2

Fabrikken kontor ansatte:

Pål Messenlien
paal@vangenplotz.no
+47 91 87 65 21

Joni Silva
joni@vangenplotz.no
+47 45 81 89 32

Arnt Grøstad
arnt@vangenplotz.no
+47 98 24 50 25

Andreas Bolton Seielstad
andreas@vangenplotz.no

Alexander Zeiher
alexander@vangenogplotz.no
+ 47 40 62 69 74

Nettside:
www.vangenplotz.no

Sosiale medier:

www.facebook.com/vangenplotz

Dato

10. april 2018

Bransje

KonsulenttjenesterSAMARBEIDSPARTNERE:

 ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def  ZWW CreativeHubsEurope def

FooterLogo  © 2018 // Utvikling: Webio // Design: Vakker Design