Slide background
Fabrikken
Fabrikken
Slide background
Fabrikken
Fabrikken
Slide background
Fabrikken
Fabrikken
oransje flekker

Velkommen til Fabrikkenseminaret 2019

20. september | Tyrilisenteret, Løkkegata 11, Lillehammer
Dørene åpner kl. 09.00
Program starter kl. 09.55 - 15.50 (tilpasset togtider fra-til Oslo)


Er du selvstendig næringsdrivende, administrator, politiker, forsker, student eller rett og slett nysgjerrig? Da er du i målgruppa til Fabrikkenseminaret, det fjerde i rekken. Meld deg på før 1. september, helt nederst på denne siden!


KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGER — HVA VET VI NÅ?
I år feirer vi Kunnskapsverkets 5 år med forskning på kreative og kulturelle næringer. Gjennom 28 rapporter og prosjekt er søkelyset satt på filmbransje, musikkbransje, scenekunst, bokbransjen, spillbransjen, festivaler og arrangement, støtteapparat, språk og begrep – for å nevne noe. Hva vet vi nå? Hvordan er det relevant for aktørene i disse bransjene? I første del av Fabrikkenseminaret i år presenterer Kunnskapsverket funn fra forskningen, kommentert og illustrert av blant andre Employ, Kunstgjødsel, Lillywood, Lean Business, Det Andre Teateret, Stein Bjelland, Coworking Norge, Bright og Longyear United.

I den andre delen av seminaret spør vi hvordan vi skal bruke denne kunnskapen videre. Hva skjer videre etter Kunnskapsverket? Hva er på gang av nye satsinger for å støtte næringene? Er det nødvendig å skille kreative og kulturelle næringer fra andre næringer? Er det fortsatt behov for egne satsinger på disse? Vi blir oppdatert og tar debatten.

I mellom slagene blir det lunsj med improteater ved Det Andre Teateret.

PROGRAM Fredag 20. september 2019

• 09.00 Dørene åpner, kaffe og prat
• 09.55 Velkommen og info | Torhild Andersen, Fabrikken
10.00 Offisiell åpning og hilsen | Aud Hove, Oppland fylkeskommune
10.05 Kunnskapsverket gjennom 5 år - intro | Atle Hauge, Kunnskapsverket
10.15 Innsatsen må inn ute i verdikjeden | Atle Hauge, Kunnskapsverket
10.20 Spleis på en arbeidsgiver – en innovasjon for frilansere | Kjell Inge Torgersen og Håvard Krogedal, Employ
10.30 Man trenger begreper for å begripe | Atle Hauge, Kunnskapsverket
10.35 Verdien av mentoring for kulturentreprenører | Linda C. Furulund, Kunstgjødsel
10.45 Fra verdikjeder til verdinettverk | Atle Hauge, Kunnskapsverket
10.50 Hvordan leve av musikk i dag? | Stein Bjelland, STEIN70000 og Pernille D. Holden, Longyear United
• 11.10 Benstrekk og kaffe
11.20 Fra idé til digitalisering | Atle Hauge, Kunnskapsverket
11.25 Når politikken skaper nye markedsmuligheter | Jørgen Damskau, Bright
11.35 Når film blir mer enn film | Atle Hauge, Kunnskapsverket
11.40 Your co-productionpoint in Norway! | Anja Manou Hellem, Lillywood filmnettverk
11.50 Mammons akkompagnement | Atle Hauge, Kunnskapsverket
11.55 Drøm større! | Mads Eldøen, Det Andre Teateret
• 12.05 IMPRO FØR LUNSJ | Det Andre Teateret
• 12.15 LUNSJ
12.45 Coworking på norsk | Torhild Andersen, Fabrikken
12.55 Coworking Norge – veien og verdiene | Sabine Larrieu-Hellestad, Coworking Norge
13.00 Kultur, sted og attraktivitet | Atle Hauge, Kunnskapsverket
13.05 En kreativ hub i byutviklingen | Oscar Honeyman-Novotny, Kroloftet og Erlend Strømstad, Mestreswåge arkitekter
13.15 Den nye guldalder – kunsten som vækstmotor | Christian Have, kulturentpreprenør, Have kommunikation, Danmark 
13.45 Nytt om satsinger fra nasjonalt hold | Emma Lind fra Kulturrådet, Bodil Børset fra Kreativt Norge, Yngve Dahle fra Lean Business m.fl. 
• 14.00 Benstrekk og kaffe
14.10 Debatt: Hvor går vi videre? Hva skal vi bruke denne kunnskapen videre? | Kreativt Norge, Kulturrådet, Christian Have, Yngve Dahle, Stein Bjelland, Linda Furulund, Atle Hauge m.fl. 
• 15.30 Avslutning | Øl, småprat og småmat på Fabrikken 

BEKREFTET MEDVIRKENDE SÅ LANGT — FLERE KOMMER:

Christian• Årets internasjonale løft kommer med Christian Have, en av dansk kulturlives markante stemmer. En stemme, han bruker som debattør, foredragsholder, moderator, forfatter og ikke minst i front for Have Kommunikation – virksomheten han stiftet i 1983, og som i har vokst seg til å bli Skandinavias største kommunikationsbyrå på kulturområdet. Underveis har han samarbeidet med et vell av navn og utgitt en rekke bøker om kultur og kommunikasjon. Såvel Danmarks som Norges kulturliv står overfor et paradigmeskifte når det gjelder bæredyktige forretningsmodeller, egeninntekter og en profesjonalisering av kommunikasjon og markedsføring. Nye samarbeidsmodeller – både i forhold til det kunstneriske, organisasjonsutvikling og markedspotensiale – er helt nødvendig nå. Vi skal ut av komfortsonen med nye visjoner og nye muligheter ellers står vi overfor en avvikling, sier Christian Have.

 

AtleAtle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet. Han har en spesiell forskningsinteresse for kulturnæringene, og er leder for Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Østlandsforskning har bidratt med både Atle og flere andre forskere i Kunnskapsverkets arbeid. 

PernillePernille Dragsten Holden, Longyear United, har fem års erfaring som digital markedsførings manager i Phonofile, med ansvar for digitale markedsføringskampanjer for artister og plateselskap. Nå er hun daglig leder og rådgiver i konsulentselskapet Longyear United.

MatsMats Eldøen begynte sin improløpebane i Samvirkelaget i 2003. Han har siden vært medlem i både Improtent og Teater Liksom. Han har jobbet som skuespiller ved Oslo Nye, Isenkramteatret og Teater Joker. Samt medvirket i filmer som Max Manus, Fritt Vilt 2 og tvserien Nattskiftet. Han fungerer i dag som kunstnerisk leder ved Det Andre Teatret.

KjellKjell Inge Torgersen er musiker og kommunikasjonsansvarlig for Employ - sukessbedriften med den geniale ideen for frilansere i kulturbransjen; Lei deg en arbeidsgiver.

LindaLinda Cecilie Furulund er Cand. Philol. i kultur og startet opp egen bedrift med formål å gjødsle kunst og kultur (Kunstgjødsel) rett etter studiene i 2001. Siden har hun jobbet mye med kulturentreprenører med særlig fokus på mentoring, nettverksbygging og tillskuddsmuligheter. Linda er via sitt firma Kunstgjødsel bla. underleverandør på mentoringdelen av Kulturrådets utviklingsprogram for kunstnere, kulturelle- og kreative næringer (Ovasjon), gjennom samarbeid med Lean Business som er avtalepartner og hovedleverandør av programmet.

SabineSabine Larrieu–Hellestad er prosjektleder for Coworking Norge, nystartet nettverk av coworkingsteder som vil noe mer enn å leie ut kontorplass.

AnjaAnja Manou Hellem er filmprodusent og en av initiativtakerne til Lillywood. Lillywood er et prosjekt som har mål om å øke aktiviteten av filmproduksjon i Innlandet og gjøre filmmiljøet synlig og attraktivt.

EsbenEsben Hoff er Kunnskapsverkets kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør. Han har bakgrunn som redaktør av kulturmagasinet Kultmag og i Ukeavisen Ledelse, og fra NRK P2 som redaktør, prosjektleder og reporter. Han vil også i år lede programmet med stødig hånd og utfordrende spørsmål.


SteinStein Bjelland har jobbet i den stadig skiftende internasjonale musikkbransjen med fokus på USA og Norden i over 20 år. Han er spesialisert i entreprenørskap og forretningsutvikling innen musikk, kunst og kultur. Han jobber med en lang rekke prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst og penger.Stein er også en del av Longyear United-laget.


JorgenJørgen Damskau har 40 års erfaring fra ulike deler av opplevelsesindustrien. Han har tidligere arbeidet med teater og dans, film og TV, og store arrangementer. Før han kom til Bright i 2016, var han prosjektleder og kurator for det nye Norges Olympiske Museum som åpnet på Maihaugen i februar 2016. 

Emma Emma Lind jobber i Kulturrådet, med utviklingsprosjektet med arbeidstittel «Kulturøkonomi», som skal kartlegge økonomien i norsk kulturliv fra kunstnerøkonomi til institusjoner og kreativ næring.

OscarOscar Honeyman-Novotny er møbeldesigner og produsent og eier av Kroloftet - et arbeidsfelleskap i Frysjaveien 40 i Oslo som balanserer mellom design, kunst, teknologi og rein og skjær moro.


ErlendErlend Strønstad er arkitekt hos Mestres Wåge Arkitekter - et Barcelonabasert arkitektfirma med kontor både i Barcelona og Oslo, som arbeider med arkitektur og urbanisme.

AudAud Hove er Fylkesvaraordfører for Oppland fylkeskommune og har vært komiteleder for Næring, miljø og klima. Har også vært lokalpolitikar i Skjåk siden 1995, og har et sterkt kulturengasjement.

HavardHåvard Krogedal er lokalisert i Oslo og gir Employ-omsorg til frilansere i denne regionen. Selv er han musiker og frilans fotograf.

TorhildTorhild Andersen har vært daglig leder for Fabrikken siden 2011, og er primus motor for Fabrikkenseminaret. Hovedjobben er dog å være forsker i Østlandsforskning, nå et institutt i Høgskolen i Innlandet, der hun har bidratt til flere av Kunnskapsverkets forskningsprosjekt. 


SAMARBEIDSPARTNERE
Fabrikken AS
Kunnskapsverket
Høgskolen Innlandet
Teaterdagene
Oppland fylkeskommune
Lillehammer kommune
Tyrilisenteret
• Østlandsforskning

 

LINK TIL FACEBOOKARRANGEMENT

Meld deg på Fabrikkenseminaret her
Pris: Kr.700,- // HINN-studenter: kr.250.-

Betaling med faktura. Faktura sendes på e-post.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
 

 

Kontakt

 

Besøks- og postadresse
Løkkegata 9, 2615 Lillehammer

fabrikksjef@fabrikken.org
+47 40 00 19 89

Åpningstider Fabrikken
!! I sommer: kl. 12.00 – kl. 15.00 !!
Hverdager kl. 10.00 – kl. 16.30
Lørdager kl. 12.00 – kl. 15.00

Bedriftene og butikkene har varierende åpningstider.
Ta kontakt eller kom på besøk!

Vi tar gjerne imot besøk av grupper også utenom
åpningstider. Ta kontakt for avtale!
 
if facebook circle color 107175 if instagram circle color 107172

SAMARBEIDSPARTNERE:

Coworking Norge Logo zwwZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def  ZWW CreativeHubsEurope def

FooterLogo   Utvikling: Webio // Design: Vakker Design