Arnt Grøstad // Vangen & Plotz AS

Arnt Grøstad // Vangen & Plotz AS

Innhold og Markedsføring // SEO og analyse // Digitale Løsninger // Strategi og rådgivning

Konsulentselskap, digitalbyrå, IT-selskap eller teknologibedrift er alle gode betegnelser på hva Vangen & Plotz er. For oss handler det om å definere oss ut fra hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer. Vi mener at det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi. Derfor er vår visjon - Vi skaper sammen.

Vangen & Plotz består av erfarne forretningsutviklere, systemutviklere, driftspersonell, interaksjonsdesignere, digitale rådgivere, markedsførere, prosjektledere og innholdsprodusenter.

Hovedkontoret ligger ytterst på Espern-tomta i Hamar, helt ned til Mjøsa, hvor vi er samlokalisert med Ferskvann reklamebyrå. Vi har også et hyggelig avdelingskontor på Fabrikken i Lillehammer.

Vi jobber nasjonalt, med store og små kunder innenfor primærnæring, industri, tjenesteytende næring, fylkeskommuner, skolesektor og lag/foreninger.

vangenplotz blue 2

Fabrikken kontor ansatte:

Pål Messenlien
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 91 87 65 21

Joni Silva
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 45 81 89 32

Arnt Grøstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 98 24 50 25

Andreas Bolton Seielstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alexander Zeiher
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 47 40 62 69 74

Nettside:
www.vangenplotz.no

Sosiale medier:

www.facebook.com/vangenplotz

Date

10 April 2018

Tags

KonsulenttjenesterPARTNERS:

Coworking Norge Logo zwwZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def ZWW CreativeHubsEurope def  ZWW CreativeHubsEurope def

Fabrikken Jubileumlogo horisontal       Utvikling: Webio // Design: Vakker Design