Apofenia kunstbok

Kan én enkelt prikk formidle noe? Skjer det noe mer når prikken står ved siden av en annen, og hva oppstår når det over tid plasseres nye prikker rundt dem? Utgangspunktet for Rannveig Funderuds tegninger er nettopp det, et punkt. Hun bruker prosessuell tegning til å utforske hvordan gjentakelse av en simpel prikk blir til mer enn seg selv.

Kunstner Rannveig Funderud holdt til i Fabrikken fra ca 2018-2020, og hadde sitt atelier ovenfor kontoret til Laura van As i Vakker Design AS. Da Rannveig ønsket seg en bok med sin prikkekunst, slo de sammen krefter for å lage en flott kunstbok av høy kvalitet, med 4 forskjellige typer papir!

Laura van As
Rannveig Funderud