Sam Hughes

Mange Bekker Arkitektur AS

Sam Hughes

Architect

Mange Bekker Arkitektur har base på Lillehammer, men tar oppdrag over hele landet med bred kompetanse på ulike bygningstyper og størrelser. I likhet med kundene våre har vi et høyt ambisjonsnivå, og et genuint ønske om å utvikle bygninger utenom det vanlige. 

Mange Bekker Arkitektur AS ble etablert på Lillehammer i 2020 av arkitekt Sam Hughes, som har mer enn 20 års erfaring i bransjen. En lidenskapelig interesse for friluftsliv er grunnen til at Mange Bekker ble etablert nettopp her.

Mange Bekker råder kundene til å sette av god tid til en åpen og dialogbasert prosess, der vi sammen legger rammer og skaper en felles visjon for prosjektet. I likhet med mennesker har bygninger personlighet – og denne personligheten hjelper Mange Bekker dere med å identifisere og å skape.

Alle byggeprosjekter er en samling av mange innspill fra ulike fagfelt. Arkitektens rolle er å samle alle disse ideene og kompetansene, og ta et helhetlig grep om hele prosessen. Mange Bekker Arkitektur skal sørge for at kundens intensjoner bevares under hele byggeprosessen – med andre ord at bygget faktisk blir slik vi sammen har utformet det.

+47 417 932 90
sam@mange-bekker.no

Mange Bekker logo