Bjorn Loken

Kreko

Bjørn A. Løken

Events

Kreko arbeider med arrangement og konferanser, prosjektledelse, offentlige kulturarrangement, sceneproduksjoner og kulturbygging.

Vi har lang erfaring med rådgivning, prosjektledelse og produksjoner i skjæringspunktet mellom kultur og næringsliv.

Kreko er en totalleverandør av alle typer arrangement og produksjoner for næringslivet og kulturlivet.

+47 90 06 01 89
post@kreko.no

Krekologo