Norsk Amatørteaterforbund

Frivillig medlemsorganisasjon for amatørteatergrupper

Norsk Amatørteaterforbund jobber for å stimulere amatørteatervirksomheten i lag/foreninger/stiftelser for å fremme en allsidige amatørteatervirksomhet.

Vi jobber med å heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale betydning. Vi jobber for å øke den allmenne forståelse og interesse for teaterarbeid. Vi virker som et bindeledd mellom de enkelte lag/foreninger/stiftelser og de sentrale myndigheter.

Dessuten, bidrar vi til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresse på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sekretariatet kan gi deg svar på teaterfaglige, praktiske, og økonomiske spørsmål.

Hjemmeside: http://www.natf.no

Epost: natf@natf.no

Telefon: 418 50 555