HeB Consulting

Bedriftsrådgivning

Bedriftsrådgivning

Konsulenttjenester i Hedmark og Oppland gjennom 25 år. Høy kompetanse, bransje kunnskap, solid nettverk og profesjonelle verktøy gir gode resultater. Hovedområder er strategiarbeid, styrearbeid, organisasjonsutvikling, økonomi/finansering/søknader, miljø/HMS/internkontroll er områder hvor vi har mange oppdrag. Vi jobber som FRAM konsulenter for Innovasjon Norge, som miljøfyrtårnkonsulenter og vi er DICS instruktører i Norge.

Hjemmesiden: http://www.heb.no

Epost: ib@heb.no

Telefon: 470 27 651