Kurs og kompetanse

Fabrikken er et kompetansesenter for kreative og kulturelle næringer. Vi jobber for å utvikle kulturnæringene.
Vi tilbyr kurs og kompetansepåfyll, veiledning og prosjektledelse i sammen med våre samarbeidspartnere.

Det vil komme mer info om vårt tilbud på våre nye hjemmesider i mars!