Fabrikkenseminaret ble arrangert for første gang i 2016. Seminaret er en regional og nasjonal møteplass for kulturnæringsinteresserte  forskere, bedrifter og praksisfolk Det ble til i samarbeid mellom Fabrikken, Kunnskapsverket, KREKO , Teaterdagene, Tyrilisenteret med flere.  Fabrikkenseminaret 2016 favnet om to tema: Coworking og Crowdfunding, som ble behørig behandlet i lys av  forskning om internasjonale trender, dagens politikk og med case fra nærområdet, fra andre steder i Norge og Europa.

Fabrikkenseminaret vil etter dette bli en årlig møteplass – i år (2017) arrangeres seminaret 15. september i samarbeid med Teaterdagene 2017 Følg med – program kommer.