Styret i FABRIKKEN AS inviterer til aksjeemisjon i 2017. Invitasjonen går særlig til leietakere som enda ikke er aksjonærer, men er åpen for alle interesserte. Formålet er å styrke selskapets egenkapital for videre utvikling i tråd med vår nye strategi.

Styret har – i samarbeid med leietakere og samarbeidsparter – utarbeidet en ny strategi for 2017 – 2020 med vekt på både vår rolle som næringsutviklingsaktør i regionen og som samlokalisering.

Aksjene selges til pålydende kr. 1000.- pr. aksje. Minste antall aksjer er 5 pr. aksjepost. Ta kontakt for mer info!