Bli Fabrikkarbeider

Se ledige lokaler.

Ta kontakt for mer info: Torhild Andersen Daglig leder

E: fabrikksjef@fabrikken.org

T : 40 00 19 89

Fabrikken eies av 60 aksjonærer